Sang trọng - Tinh tế - Đẳng cấp - Thượng lưu. Đó là phong cách nội thất cao cấp King Place - Luxury Interior. 

Phòng Bếp - Bàn Ăn Sang Trọng Đẳng Cấp.

Phòng Bếp - Bàn Ăn Sang Trọng Đẳng Cấp.

Hotline: 0916.88.77.55 (24/24)

 www.luxurykitchens.com.vn
 www.kingplace.com.vn
 www.thietkenoingoaithat.com.vn
 www.xaydungkientruc.vn
 info@kingplace.com.vn
 bepxinh.vn@gmail.com