Sang trọng - Tinh tế - Đẳng cấp - Thượng lưu.

Đó là phong cách nội thất cao cấp King Place - Luxury Interior. 
King Place - Luxury Interior:

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">1x</font></font>

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">2x</font></font>

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">3x</font></font>

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">5x</font></font>

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">6x</font></font>

Hotline: 0916.88.77.55 (24/24)

 www.luxurykitchens.com.vn
 www.kingplace.com.vn
 www.bepxinh.vn
 www.thietkenoingoaithat.com.vn
 www.xaydungkientruc.vn
 info@kingplace.com.vn
 bepxinh.vn@gmail.com